Tarkenna hakua

Koti ja koulu yhteistyössä oppilaan parhaaksi

Auranlaakson koulun ja oppilaiden kotien välinen yhteistyö näkyy erilaisina oppilaan koulun käymiseen ja oppimiseen liittyvinä tilaisuuksina sekä vanhempainyhdistyksen järjestämänä toimintana.

Auranlaakson koulun Tuki ry 

Auranlaakson koulun Tuki ry. on koulun oppilaiden vanhempien perustama yhdistys. Sen tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, tukea koulua ja oppilaita eri tavoin. Puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2017-2018 Maarit Vähärautio ja sihteerinä Anu Sjöros.

Vanhempainyhdistys osallistuu koulun tapahtumiin ja välittää huoltajien näkemyksen koulun toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen.
Yhdistys on ollut mukana koulun yhteisten vanhempainiltojen järjestämisessä esim. osallistumalla tilaisuuden esiintyjän hankkimiseen.

Vuosina 1996 - 2017 Auranlaakson koulun Tuki on julkaissut vuosikalenterin, jonka tuottoa on jaettu mm. luokkien opintoretkiin ja välinehankintoihin.

Yhdistyksellä on oma Facebook-sivu, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Yhdityksen asioista tiedotetaan tarvittaessa myös Wilma-tiedotteilla.