Tarkenna hakua

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta koulutyö onnistuu.

Koulunkäynti on oppilaan omaa vastuullista työtä ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan ovat koululaiselle tärkeitä peruskoulun loppuun asti. Vanhempien ja opettajien yhteydenpito helpottaa koulunkäyntiä. Vanhempien osuus on erityisen tärkeä, kun mietitään opiskelun tavoitteita ja arvioidaan oppilaan edistymistä.

Säännöllinen keskustelu koulun ja kodin välillä helpottaa asioiden hoitamista ongelmatilanteissa. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti muutosvaiheissa, esimerkiksi kun opettaja vaihtuu tai oppilas siirtyy koulusta toiseen.

Wilma

Wilma-ohjelma on käytössä Hovirinnan koulussa. Wilma on koulun opettajien ja oppilaiden huoltajien pääasiallinen yhteydenpitoväline. Suosittelemme käyttämään Wilmaa ensisijaisesti, ja puhelinta vain nopeaa yhteydenottoa vaativissa tilanteissa, jotta opetus ei häiriintyisi oppitunnin aikana. Oikeassa palstassa olevasta Wilma-linkistä pääsee Wilman sivulle.

Wilma-tunnuksia voi tiedustella koulusihteeriltä sähköpostilla. Koulusihteeri lähettää vastausviestin, jossa on henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen aktivoimiseen tarvittava avainkoodi sekä ohjeita.

Unohtuneen salasanan voi uusia Wilman kirjautumissivulta löytyvän "Oletko unohtanut salasanasi" -linkin kautta. Koulusihteeri ei näe salasanoja, eikä pysty uusimaan niitä.

Vanhat yhteiskäyttö Wilma-tunnukset poistuvat käytöstä elokuun 2018 aikana.  Nämä vanhat tunnukset tulee muuttaa henkilökohtaisiin tunnuksiin mahdollisimman pian.

Lukuvuoden alussa on hyvä tarkistaa omat ja oppilaan tiedot Wilmassa ja päivittää ne. Mikäli päivitys ei onnistu, voi asiasta lähettää Wilman kautta viestin, jolloin päivitämme tiedot koululla.

Apple ID & iPad

Ohjeet Apple Id:n luomiseen saa opettajalta, kun asia tulee ajankohtaiseksi. Ennen aktivointia huoltajan tulee antaa ajoissa luvat Apple ID profiilin luomiseen. Tämä lupa annetaan vuosittain Wilmassa kohdassa "Lomakkeet".

Huoltajalta pyydetään myös lupa koulut.kaarina.fi palveluun (Google apps for Education). Lupa on saatava, jotta oppilas saa koulu sähköpostin ja Apple Id voidaan luoda. Tämä koulut.kaarina.fi palvelu pitää olla aktivoituna, jotta Apple Id:n luominen onnistuu.  

Vanhempainyhdistys

Hovirinnan koulun vanhempainyhdistys ry toimii koulun oppilaiden tukena, yhdyslinkkinä koulun ja perheiden välillä.

Yhdistys rahoittaa toimintansa sekä oppilaiden perheiltä kerättävällä vapaaehtoisella jäsenmaksulla (10€/perhe/vuosi, tilille FI305 710 834 003 6634) että erilaisten tapahtumien tuotoilla.

Lue lisää yhdistyksestä ja toiminnasta kotisivuiltamme www.hokova.fi