Tarkenna hakua

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa koulun oppilashuoltoa

Oppilashuoltoon kuuluu koulukuraattori- ja koulupsykologi palvelujen lisäksi kouluterveydenhuollon palvelut  sekä kaikki ne palvelut, jokta omalta osaltaan edistävät oppilaan oppimisedellytyksiä, hyvinvointia sekä  turvallisuutta.  Oppilashuollen tehtävänä on ehkäistä vaikeuksien syntymistä ja korjata jo syntyneitä vaikeuksia.


Koulukuraattori

toimii opetus- ja kasvatustyön tukena.  Kuraattoriin voit otttaa yhteyttä yksittäisissä oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.  Koulukuraattori

 • selvittää erilaisia sosiaalisia ongelmatilanteita
 • käy yksilöllisiä ja yhteisöllisiä keskusteluja

 • selvittää oppilaan tarvitsemien yksilöllisten opetusjärjestelyjen mahdollisuuksia

 • luo tarvittavia sosiaalisia tukiverkostoja

 • ohjaa oppilaita tarvittaessa jatkohoitoon

 • tukee opettajia ja koko kouluyhteisöä vaikeiden sosiaalisten ongelmatilanteiden selvittelyssä ja ratkaisemisessa

 • tekee yhteistyötä oppilaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa

 • vanhempien, opettajien sekä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa 

 • osallistuu kouluyhteisön kehittämiseen sekä

 • erityisoppilaiden opetusjärjestelyjen suunnitteluun ja seurantaan.

Koulupsykologi

auttaa ja tukee oppilaita, heidän perheitään ja opettajia kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa.  Oman asiantuntemuksensa kautta koulupsykologi

 •  tukee kokonaisvaltaisesti oppilaan kasvua ja kehitystä
 • auttaa erityisopetuksen oppilaiden henkilökohtaisten opetusjärjestelyjen suun-nittelussa

 • auttaa oppilaita, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia

 • ohjaa oppilaita tarvittaessa jatkotutkimuksiin, -hoitoon ja kuntoutukseen

 • tekee oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä tutkimuksia ja arviointia

 • konsultoi opettajia ja muuta oppilashuollon henkilöstöä

 •  ohjaa ja antaa neuvoja oppilaiden vanhemmille

 •  osallistuu oppilashuoltotyöryhmien toimintaan sekä

 •  tukee kouluyhteisön toiminnan kehittämistä yhteistyössä opettajakunnan kans-sa.