Tarkenna hakua

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on

- vahvistaa opiskelutaitoja 
- kehittää myönteistä asennetta opiskeluun, työntekoon ja yrittämiseen 
- syventää oppilaan itsetuntemusta, jotta hän pystyisi tekemään realistisia valintoja niin opinnoissaan kuin muutenkin elämässään 
- antaa tietoa työelämästä ja eri koulutusmahdollisuuksista

Vuosiluokilla 1 - 6 oppilaanohjausta toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja muun toiminnan yhteydessä ja siitä vastaavat lähinnä luokanopettajat

Vuosiluokilla 7 - 9 oppilaanohjaus muodostuu:

- henkilökohtaisesta ohjauksesta
- pienryhmäohjauksesta
- työelämään tutustumisesta 
- luokkamuotoisesta ohjauksesta


Kotimäen koulun oppilaanohjaaja on Arja Tamminen

Puh. 050 3732623

s-posti: etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Yhteishaku

Yhteishakujärjestelmä on valtakunnallinen hakujärjestelmä, jossa toisen asteen opiskelijavalinta tapahtuu keskitetysti yhteishakualueella.