Tarkenna hakua

Koulun säännöt

Koulun järjestyssäännöillä pyritään turvaamaan kaikille oppilaille sekä koulun henkilökunnalle turvallinen ja viihtyisä työ- ja oppimisympäristö.

1. Koulualueelta ei saa koulupäivän aikana poistua ilman opettajan tai rehtorin lupaa.

2. Koulun piha ja jalkapallokenttä ovat välituntialuetta. Kentän takana oleva koripallokenttä ja kirjaston pääty eivät kuulu välituntialueeseen. Tenniskentälle voi mennä pelaamaan kerrallaan vain neljä oppilasta.

3. Pyöräilijät ja mopoilijat käyttävät kypärää. Polkupyöriä ja mopoja säilytetään niille varatuilla paikoilla.

4. Oleskelu pyörä- ja mopopaikoitusalueilla on koulupäivän aikana kiellettyä. Pyöräily ja mopoilu piha-alueella on kielletty.

5. Jokaisella 5-9 luokan oppilaalla on oma lukittava kaappi tavaroitaan varten. Oppilaan tulee tarkasti huolehtia hänelle luovutetusta kaapin tunnusluvusta. Paljastunutta tunnuslukua ei uusita.

6. Kotimäen koulussa ei kuljeta ulkojalkineissa. Lakit ja takit kuuluvat naulakkoon. Sisäjalkineiden käyttäminen on suositeltavaa.

7. Käytävillä ja muissa koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti turhaa melua välttäen. Sohvaryhmillä oleskellaan asiallisesti.

8. Oppitunneille tullaan ajoissa tarvittavat työvälineet mukana ja kännykät äänettöminä. Kaikille on annettava työrauha.

9. Purukumin syöminen oppitunneilla on kielletty. Makeisten ja limsojen tuominen ilman lupaa on kielletty.

10. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Mahdollisesta kiusaamisesta tulee ilmoittaa välittömästi jollekin koulussa työskentelevälle aikuiselle. Kaikilla koulun aikuisilla on puuttumisvelvollisuus.

11. Lumipallojen heitto, vuorenvalloitus ja ns. leikkitappelu ovat kiellettyjä.

12. Oppilaan tulee hoitaa siististi kirjojaan ja koulun omaisuutta. Oppilas ja hänen huoltajansa ovat velvollisia korvaamaan oppilaan mahdollisesti aiheuttamat vahingot.

13. Koulun alueella tupakan ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Tämä tarkoittaa myös kaikkea tupakointiin ja päihteiden käyttöön liittyvää välineistöä. Samat säännöt koskevat myös sähkötupakkaa ja siihen liittyvää välineistöä. Päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kouluaikana kielletty.

14. Kirjasto ja nuorisotila eivät ole välituntialuetta. Kirjastoa käytetään koulupäivän aikana vain ohjatusti tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

15. Ruokailussa käyttäydytään asiallisesti ja rauhallisesti. Jokainen vie omat astiansa pois pöydästä ja huolehtii omalta osaltaan ruokasalin siisteydestä. Koulun kahvilan järjestyssäännöt