Tarkenna hakua

Kuusiston koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata kaikille kouluyhteisön jäsenille oikeus häiriöttömään, turvalliseen, miellyttävään ja tulokselliseen opiskeluun ja työskentelyyn.

 1. YLEISET SÄÄNNÖT
 • Päivittäisessä työskentelyssä oppilaiden tulee noudattaa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.
 • Koulualueelta saa koulupäivän aikana poistua vain opettajan, rehtorin tai koulunkäynninohjaajan luvalla. Koulualuetta ovat myös muut opetukseen käytetyt alueet kuten uimahalli ja urheilukenttä.
 • Kaikenlainen rikkominen, sotkeminen, seiniin ja kalusteisiin piirtely sekä roskaaminen on kielletty.
 • Oppilas on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.
 • Kännykkä pidetään koulupäivän ajan äänettömänä repussa. Sitä voi käyttää aikuisen luvalla.
 • Polkupyörät ja liikunnassa tarvittavat välineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.
 • Koulupäivää varten tulee pukeutua sopivalla tavalla ja sään mukaisesti.
 1. PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY
 • Ole kohtelias ja ystävällinen.
 • Tervehdi koulun henkilökuntaa ja muita oppilaita, sekä koulussa vierailevia.
 • Käytävissä kuljetaan rauhallisesti, juoksematta ja meluamatta.
 • Ulkovaatteet ja jalkineet säilytetään naulakoissa hyvässä järjestyksessä.
 • Lakkia ei pidetä päässä sisällä.
 • Oppilaan tulee huolehtia hyvin hänen käyttöönsä annetuista opiskeluvälineistä sekä muusta koulun omaisuudesta. Rikottujen, sotkettujen tai kadotettujen kirjojen ja opiskeluvälineiden tilalle oppilas on velvollinen hankkimaan uudet.
 • Kenenkään omaisuuteen ei kosketa ilman lupaa.
 1. OPPITUNNIT
 • Oppitunnille tullaan heti välitunnin päätyttyä kaikki tarvittavat työvälineet mukana.
 • Annetut tehtävät ja läksyt tehdään mahdollisimman hyvin.
 • Liikuntatunnilla mukana tulee olla lajiin sopivat liikuntavaatteet sekä peseytymisvälineet.
 • Elektronisia välineitä (puhelin, iPad) käytetään vain opettajan tai koulunkäynninohjaajan luvalla.
 • Oppitunnilla jokainen on vastuussa työrauhan ylläpitämisestä.
 • Oppitunti päättyy opettajan niin ilmoittaessa.
 1. VÄLITUNNIT
 • Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona.
 • Ulos lähdetään viivyttelemättä.
 • Välitunneilla noudatetaan välituntialuetta.
 • Välitunneilla käyttäydytään asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen.
 • Vaaratilanteita ja häiriötä aiheuttavat pelit ja leikit on kielletty.
 • Välitunnilla tapahtuneet asiat (esim. tapaturmat, kiusaamiset) ilmoitetaan välituntivalvojalle ja pyritään hoitamaan välitunnin aikana.
 • Kännyköitä ja iPadeja ei käytetä välitunneilla ilman erityistä lupaa.
 1. RUOKAILU
 • Kädet pestään ennen ruokailua.
 • Ruokajonossa ei saa etuilla.
 • Noudatetaan annettuja annosmääriä.
 • Pyritään syömään kaikki, mitä lautaselle on otettu.
 • Annetaan kaikille ruokarauha ja noudatetaan hyviä pöytätapoja.
 • Ruokailusta saa poistua aikaisintaan klo 10.50/11.50.
 1. POISSAOLOT
 • Sairaana ei pidä tulla kouluun.
 • Sairauden aiheuttamasta poissaolosta huoltajien tulee ilmoittaa mahdollisimman pian kouluun, mieluiten heti poissaolopäivän aamuna (puhelimitse, tekstiviestillä, wilmassa).
 • Kaikista poissaoloista huoltajien pitää ilmoittaa syy koululle.
 • Sairastuttuaan kesken koulupäivän oppilas pyytää luvan kotiin lähtöön luokanopettajalta tai tuntia pitävältä opettajalta. Opettaja varmistaa, että oppilas pääsee turvallisesti kotiin ja että tieto sairastumisesta menee vanhemmille.
 • Oppilaan huoltaja voi anoa hyväksyttävästä syystä oppilaalle vapautusta koulutyöstä. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enintään kolmen päivän ja rehtori sitä pidempään poissaoloon. Poissaolo anotaan wilmassa olevalla lomakkeella etukäteen. 
 • Anotun poissaolon tehtävät ja läksyt pitää selvittää opettajilta etukäteen.