Tarkenna hakua

Piikkiön yhtenäiskoulu

Piikkiön yhtenäiskoulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1–9. Koulun tiloissa toimii myös esikouluryhmä.

Toiminta-ajatus ja päämäärä

Koulun tavoite on antaa laadukasta perusopetusta ja turvata oppilaiden jatko-opintokelpoisuus.  Yhteisten sääntöjen ja johdonmukaisten toimintamallien kautta kouluun on luotu turvallinen ja kannustava oppimisilmapiiri.

Painotukset

Koulussamme on otettu käyttöön uusia sähköisiä oppimisympäristöjä ja hyödynnämme aktiivisesti uutta tekniikkaa opetuksessamme. Koulussamme on moderni täysin uudenlainen luokkatila, joka mahdollistaa uudenlaisen oppimisen moderneja opetuslaitteita ja tapoja hyödyntäen.

Koulumme on aktiivisesti mukana kansainvälisessä toiminnassa. Koulumme oppilaat osallistuvat oppilasvaihtoihin ja tutustuvat eri maiden kouluihin, kulttuureihin ja oppilaisiin.

Edellisten lukuvuosien mukanaan tuomaa musikaalista osaamista pyritään pitämään yllä. Lapsille tarjotaan mahdollisuus jatkaa musiikkiharrastustaan oppilaskerhoissa käytettävissä olevien resurssien puitteissa tarjoamalla heille tilat, laitteisto ja asiantunteva ohjaus.