Tarkenna hakua

Opiskelu

Piispanlähteen koulussa noudatetaan Kaarinan peruskoulujen yhteistä opetussuunnitelmaa, johon voit tutustua oikealla olevan palkin linkistä: Perusopetuksen opetussuunnitelma.

Toiminta-ajatus 

Piispanlähteen koulun tehtävänä on antaa oppilaille perusvalmiudet kasvamisessa ja oppimisessa tulevaisuuden haasteiden vastaanottamiseksi. Päämääränä on yhteistyökykyinen, hyväkäytöksinen, erilaisuutta arvostava, kansainvälisesti toimiva, ympäristöä suojeleva, oppimisesta innostunut ja vastuuseen kasvanut oppilas, jonka kasvuympäristö on terveellinen ja turvallinen.

Painotukset 

Kasvamisen ja oppimisen painotuksissa korostuvat  sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden piiriin kuuluvat toiminnat.  Oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen on kaiken ydinajatus.

Koulun keskeinen toimintaperiaate on toteuttaa arkea - kasvamista ja oppimista kestävän kehityksen periaatteella. Päämääränä on luoda oppilaille oppimistilanteita ja arkea, joissa he oppivat sosiaalista kestävyyttä ja ympäristöarvoja kunnioittavia arkikäytäntöjä oman toiminnan kautta sekä rohkaista heitä aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa.