Tarkenna hakua

Oppilaanohjaus


Opinto-ohjaaja palvelee ensisijaisesti oppilasta ja hänen huoltajiaan. Hän tiedottaa jatko-opintovaihtoehdoista ja hakemisesta niihin sekä on mukana vanhempainilloissa. Ohjauksen lähtökohtana on oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminen. Sen avulla tuetaan oppilaan itsenäistymistä ja tasapainoisen persoonallisuuden kehittymistä.

Opinto-ohjaaja pitää ohjauksen luokkatunnit, auttaa valitsemaan viisaasti valinnaisaineet ja ohjaa henkilökohtaisesti erityisesti päättöluokkalaisia jatko-opintoihin. Lisäksi opinto-ohjaaja auttaa ja tukee oppilasta koulunkäynnin ja nuoruusiän pulmissa.

Vuosiluokilla 7-9 on varattu jokaiselle oppilaalle vähintään yksi ohjauskerta lukuvuodessa. Opinto-ohjaaja tutustuttaa oppilaita työelämään, hoitaa yhteyksiä elinkeinoelämään ja muihin oppilaitoksiin sekä työvoimatoimistoon ja sen ammatinvalinnan ohjaukseen.