Tarkenna hakua

Rungon koulu

Rungon koululla historiaa aina 1900-luvun alkuvuosille saakka.

Rungon koulun tavoitteena on yhdessä huoltajien kanssa tukea oppilaan sosiaalista kasvua ja hyvinvointia, oppimista ja terveen itsetunnon kehittymistä, jotta oppilas voi hankkia elämässään tarvitsemia tietoja ja taitoja.

Rungon koulun tärkeitä arvoja ovat uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönotto ja uuden tekniikan hyödyntäminen. Arvostamme ja huomioimme oppivassa yhteisössämme yhdessä tekemistä, sinnikkyyttä, töiden loppuunsaattamista ja kiireettömyyttä.

Rungon koulun toimintakulttuuri perustuu oppivaan yhteisöön, jonka tarkoituksena on edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista sekä hyvinvointia. Oppimisen tukena käytetään jatkuvaa rakentavaa arviointia.