Tarkenna hakua

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata kaikille koulussa oikeus häiriöttömään, turvalliseen, miellyttävään ja tulokselliseen opiskeluun ja työskentelyyn.

RUNGON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

(Järjestyssääntöjä päivitetään lukuvuoden 2018–2019 aikana, alla voimassa olevat järjestyssäännöt. Uudet säännöt tulevat voimaan syksyllä 2019.)

1. Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana.  Syksyllä ja keväällä jalkapallokenttä on välituntialuetta (ei 1.–2. luokilla), mutta talvikaudella ei. (Huom. Välituntialueista ja välituntialueiden käytöstä on erilliset ohjeet lukuvuodelle 2018–2019.)

2. Koulun pihalla ja sisätiloissa käyttäydyn rauhallisesti ja muut huomioon ottaen.

3. Ajan pyörällä pyörätietä pitkin, en ajoradalla enkä istutuksilla. En koske pyöriin välitunneilla. Koulumatkalla ja siirtymistilanteissa käytän pyöräilykypärää ja noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.

4. En heitä kiviä, lumipalloja, marjoja, omenoita yms.

5. Ruokailuun menen rauhallisesti ja ruokalassa keskustelen hillitysti.

6. En tuo kouluun soittimia, pelikoneita enkä pelejä. Käytän kännykkää kouluaikana vain opettajan luvalla. Koulu ei vastaa edellä mainittujen laitteiden rikkoutumisesta koulussa.

7. Huolehdin koulun siisteydestä ja omaisuudesta. Vaatteet ja kengät pidetään hyvässä järjestyksessä. Sitoudun palauttamaan koulun kirjat hyvässä kunnossa.

8. En häiritse oppituntia enkä käyttäydy sopimattomasti.  En pilkkaa, kiusaa enkä kiroile.

9. En tuo kouluun mitään yleiselle turvallisuudelle vaarallisia esineitä.

10. Huolehdin koulutehtävien tekemisestä annettujen ohjeiden mukaisesti.

11. Liikuntatuntien alkaessa otan tarvittavat varusteet  mukaan välitunnille mentäessä. Odotan opettajaa sovitussa paikassa hyvässä järjestyksessä ja hänen johdollaan siirrymme liikuntatiloihin.

Jokaisen kouluyhteisössä toimivan on noudatettava Suomen lakia ja asetuksia. Järjestyssäännöt käydään lukuvuoden alussa luokissa läpi sekä niistä voidaan keskustella vanhempainilloissa ja oppilaskunnassa.