Tarkenna hakua

Järjestyssäännöt

Näiden sääntöjen tarkoituksena on taata kaikille koulussa oikeus häiriöttömään, turvalliseen, miellyttävään ja tulokselliseen opiskeluun ja työskentelyyn.

1. Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana. Syksyllä ja keväällä jalkapallokenttä on välituntialuetta 3.-6. luokilla, mutta talvikaudella ei. Jalkapallokenttä on käytössä 9.45 ja 12.00 alkavilla välitunneilla.

2. Koulun pihalla ja sisätiloissa käyttäydyn rauhallisesti ja muut huomioon ottaen. Välitunnit vietetään ulkona.

3. En koske pyöriin välitunneilla enkä pyöräile koulun piha-alueella koulupäivän aikana. Koulumatkalla ja siirtymistilanteissa käytän pyöräilykypärää ja noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.

4. En heitä kiviä, lumipalloja, marjoja, omenoita yms.

5. Ruokailuun menen rauhallisesti ja ruokalassa keskustele hillitysti.

6. En tuo kouluun soittimia, pelikoneita enkä pelejä. Käytän kännykkää kouluaikana vain opettajan luvalla. Koulu ei vastaa edellä mainittujen laitteiden rikkoutumisesta koulussa.

7. Huolehdin koulun siisteydestä ja omaisuudesta. Vaatteet ja kengät pidetään hyvässä järjestyksessä. Sitoudun palauttamaan koulun kirjat hyvässä kunnossa.

8. En häiritse oppituntia enkä käyttäydy sopimattomasti. En pilkkaa, kiusaa enkä kiroile.

9. En tuo kouluun mitään yleiselle turvallisuudelle vaarallisia esineitä.

10. Huolehdin koulutehtävien tekemisestä annettujen ohjeiden mukaisesti. Huolehdin, että kaikki tarvittavat välineet ovat valmiina tunnin alkaessa.

11. saavun kouluun ja oppitunneille ajoissa. Jos myöhästyn, selvitän asian viipymättä opettajan kanssa.

Jokaisen kouluyhteisössä toimivan on noudatettava Suomen lakia ja asetuksia.

Kaikki oppilaat ja koulun henkilökunta valvovat näiden sääntöjen noudattamista. Lisäksi näitä sääntöjä voidaan täydentää tarvittaessa erityisohjeilla.

Yhteisen viihtyvyytemme ja turvallisuutemme vuoksi sitoudun noudattamaan näitä järjestyssääntöjä.