Tarkenna hakua

Elevvården

Elevvården består i första hand av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också rätt till individuell elevvård. Yrkesövergripande samarbete är centralt inom elevvården.

S:t Karins skolhälsovård (på finska)

Elevhälsoplan för S:t Karins svenska skola

Handbok för stöd och elevvård kan läsas här

Skolans övergripande elevvårdsteam behandlar inte enskilda elevers ärenden. Elevhälsogruppen består av:

 • rektorn
 • hälsovårdaren
 • skolkuratorn
 • skolpsykologen
 • Må bra-teamets lärare
 • Säkerhetsansvariga

Vid ärenden som gäller en enskild elev sammankallas en expertgrupp som varierar beroende på om ärendet gäller pedagogiskt stöd eller elevhälsa. Expertgruppen är inte bestående. Expertgruppen kan bestå av några av dessa personer:

 • klassläraren
 • eleven
 • vårdnadshavarna
 • specialläraren
 • hälsovårdaren
 • skolkuratorn
 • skolpsykologen
 • övrig skolpersonal som ärendet gäller (t.ex. rektorn, ämneslärare)