Tarkenna hakua

Samarbete med hemmen

Samarbetet mellan hemmet och skolan är rikligt och kontinuerligt. Samarbetet sker dels genom föreningen Hem och Skola i S:t Karins, dels genom ett ömsesidigt samarbete mellan lärare och hemmet.

Hem och skola i S:t Karins Styrelsen 2018
Anna Sellordförande
Sonja Balthasarviceordförande
Pamela Friströmsekreterare
Miikka Salminenkassör
Petronella Forssellhuvudombud för klassföräldrar
Eva Souranderklubbar
Maria Engblom
lärarrepresentant
Anna Kuuselastyrelsemedlem
Katarina Grönqviststyrelsemedlem (sociala medier)
Suppleanter
Pontus Eggert
Jannike Bredenberg