Tarkenna hakua

Värdegrunden, läroplan och verksamhetsplan

S:t Karins svenska skola följer S:t Karins kommunala läroplan som bygger på de nationella läroplansgrunderna.

Läroplanen kan läsas här.

Verksamhetsplanen kan läsas på Wilma.

STARK-handen visualiserar skolans värdegrund. Vi tror att alla fem värderingar har en viktig roll för att eleverna ska utvecklas till starka och självsäkra individer i det föränderliga samhället. Är man stark i sig själv kan man göra starka och kloka beslut. Värderingarna blir samtidigt skolans vision. Vi tror att teknologin kan stöda och bli en del av visionen och ha en betydelse för inlärningen.

STARK.jpg

S=Samarbete
Vi betonar ett fungerande samarbete mellan elever, lärare och föräldrar. Vi använder undervisningsmetoder som stöder eleverna i samarbetet med varandra. Lärarna samarbetar i team. Skolan har ett nära samarbete med föräldrarna bl.a. genom föreningen Hem och skola i S:t Karins r.f.

T=Trygghet
Det är viktigt att känna sig trygg i sig själv, trygg i skolan och i samhället. Vi strävar efter att alla elever ska trivas och känna sig trygga. Vi tolererar inte mobbning eller tråkningar.

A=Ansvar
Vi uppmuntrar eleverna att ta ansvar för sitt skolarbete, sitt eget lärande och sina handlingar. Genom att utvecklas till ansvarstagande individer har eleverna en god förutsättning att klara sig i livet.

R=Respekt
Att visa respekt betonas dagligen i skolan i olika situationer. Det kan innebära att kunna respektera andra individer och deras åsikter, respekt för naturen och en hållbar livsstil, respekt för kulturell mångfald, respekt för klasskamrater och skolans personal, respekt för att hålla tider och överenskommelser.

K=Kompetens
Vi strävar efter att ständigt utvecklas genom medvetet kunskapssökande och givande inlärningssituationer. Skolan jobbar för att eleverna ska nå målet för de sju mångsidiga kompetenserna som lyfts fram i läroplanen.

Kompetens.jpg

Kriterier vid bedömning

Strategi för digitaliseringen i skolan