Tarkenna hakua

Projekt, elevarbeten och bloggar


Skolans blogg är aktivt i bruk

Klassbloggar (uppdateras inte aktivt efter januari 2017)

Klass 1-2
Klass 3-4
Klass 5-6

You Tube

En del av elevernas arbeten publiceras på skolans YouTube-konto. Här kan ni gå in och titta vad eleverna har gjort:

YouTube: iSprak1

Lärplattan som ett hjälpmedel i undervisningen (uppdateras inte aktivt efter 2015)

Skolan använder lärplattan (iPad) som en naturlig del i undervisningen. En del erfarenheter kring användningen av olika appar är samlade i en blogg (Kaarinan Innopaja 2011-2014):

iPad i undervisningen

Läslust (uppdateras inte aktivt efter januari 2017)

S:t Karins svenska skola har deltagit i ett nationellt program som heter Läslust under åren 2013-2015. Programmet Läslust strävar bland annat till att stärka och befrämja läsintresset hos barn och unga.

Läslust

Intelligent på tangent (uppdateras inte aktivt efter 2015)

Vi har använt oss av metoden "Intelligent på tangent" i S:t Karins svenska skola. Metoden gynnar både läs- och skrivinlärningen genom att eleverna skriver egna texter på dator. De egna texterna skrivs ut och bearbetas. Tanken är att ersätta en del av handskriftsträningen med skrivträning på dator.

Den som är intresserad av att följa med projektet (Kaarinan Innopaja 2011-2014) kan läsa bloggen:
Intelligent på tangent