Tarkenna hakua

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa koulun oppilashuoltoa

Oppilashuoltoon kuuluu koulukuraattori- ja koulupsykologi palvelujen lisäksi kouluterveydenhuollon palvelut  sekä kaikki ne palvelut, jokta omalta osaltaan edistävät oppilaan oppimisedellytyksiä, hyvinvointia sekä  turvallisuutta.  Oppilashuollen tehtävänä on ehkäistä vaikeuksien syntymistä ja korjata jo syntyneitä vaikeuksia.

Koulupsykologin työssä keskeisenä tehtävänä on sekä oppilaan kehitystason että yksilöllisten edellytysten huomioonottaminen opetuksen järjestämisen suunnittelussa. Koulupsykologit tutkivat, ohjaavat ja tukevat tunne-elämään ja oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa ja tarvittaessa valmistelevat tutkimusten pohjalta oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen.  Alakoululaisilla täytyy olla aina vanhempien lupa koulupsykologin tapaamiselle.

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä, jonka tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulun sosiaalityössä korostuu oppilaiden ja heidän perheidensä ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi ja tukeminen sekä myös vanhemmuuden tukeminen; ydintehtävänä oppilaiden sosiaalisen kasvun ja toimintakyvyn tukeminen ja kehittäminen. Koulukuraattorin työssä korostuu myös lasten ja nuorten oikeusturvasta huolehtiminen. Koulukuraattorin työskentelymuotoja ovat yksilö-, perhe-, ryhmä- ja luokkatyö.

Koulupsykologit ja koulukuraattorit ohjaavat oppilaan tarpeen mukaan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ja tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. 

Kirsi Blomqvist, koulupsykologi, Valkeavuoren koulu
050 373 2689

Laura Kiviranta, koulukuraattori, Valkeavuoren koulu
050 314 5289