Tarkenna hakua

Valkeavuoren koulu, saariston kynnyksellä, meren äärellä.

Koulu sijaitsee Saaristotien laidalla, lähellä Kaarinan keskustaa.

Toiminta-ajatus ja päämäärä

Valkeavuoren koulun toiminta-ajatuksena on antaa kaikille oppilaille laadukasta perusopetusta. Päämääränä on oma-aloitteinen, oppimishaluinen ja erilaisuutta arvostava oppilas, jolla on hyvät käytöstavat ja joka hallitsee peruskoulun oppiaineksen.

Koulun kasvatus- ja opetustyön painopistealueet ovat:

Oppilaiden osallistaminen
Yhteistyön ja yhteisopettajuuden kehittäminen
Hyvinvoiva yhteisö

Opetustyön tavoite

Opetuksen lähtökohtana on ajatus, että oppilas oppii tekemällä ja tutkimalla. Koulussa otetaan huomioon eri-ikäisten ja erilaisten oppilaiden yksilölliset tarpeet. Oppilaita kasvatetaan arvostamaan ja kunnioittamaan toisia ja ympäristöä.

Opetuksessa huomioidaan yhteistoiminta niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin kesken ja pidetään yllä myönteisyyttä. Lisäksi jaksamista pyritään tukemaan kiireettömällä toimintatavalla. Kaikessa työskentelyssä annetaan terveyttä, turvallisuutta, hyviä käytöstapoja edistäviä toimintamalleja.