Tarkenna hakua

Vapaa-ajan lautakunnan projektiavustus

Projektiavustuksista myönnetään pieniä, pääosin alle 1.000 euron suuruisia avustuksia kertaluontoiselle kulttuuritoiminnalle. Avustuksessa on jatkuva haku.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää harkintansa mukaan vuosittain avustusta kulttuuritoimintaan. Lisäksi myönnetään pieniä projektiavustuksia kertaluonteisiin tapahtumiin.

Projektiavustuksista myönnetään pieniä, pääosin alle 1.000 euron avustuksia kertaluontoiselle toiminnalle. Vakiintuneen toimijan normaali toiminta, esimerkiksi toistuva kesätapahtuma, taidenäyttelyiden järjestäminen tai teatteriesitys, kuuluvat kulttuuriavustusten piiriin. Avustuksia myönnetään läpi vuoden viranomaispäätöksellä. Viranomaispäätöksellä myönnetyt projektiavustukset tuodaan lautakunnan tietoon seuraavassa kokouksessa. Vapaa-ajan lautakunta voi esittelijän esityksestä myöntää kokouksessaan yli 1.000 euron projektiavustuksia.

Projektiavustuksiin on jatkuva haku. Hakemuksista pyritään tekemään päätös kuukauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Poikkeuksen muodostaa heinäkuu, jolloin toimisto on suljettu.

AVUSTUKSIA JAETTAESSA PÄÄKRITEERIT OVAT SEURAAVAT:

 • Avustusta jaetaan yhdistyksen järjestämään avoimeen kertaluontoiseen toimintaan.
 • Yhdistyksen kotipaikka on Kaarina tai toiminta tapahtuu Kaarinassa.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa katsotaan eduksi.
 • Toiminta edistää kaarinalaisten hyvinvointia.
 • Tuettavan toiminnan tulee olla avointa myös muille kuin hakevan yhdistyksen jäsenille ja siitä on tiedotettava julkisesti hakemuksessa kerrottavalla tavalla.
 • Huomiota kiinnitetään toiminnan laatuun, sisältöön ja vaikuttavuuteen.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, toiminnalle tai projektille, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin, esimerkiksi nuoriso- tai urheilutoimintaan.
 • Hakijan on jälkikäteen annettava selvitys projektin toteutumisesta ja avustuksen käyttämisestä.
 • Matka-avustusta voidaan myöntää ainoastaan kaupunginjohtajan puoltamana, jos sillä tuetaan Kaarinan kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaa tai edistetään merkittävästi kaarinalaisen kulttuuritoimijan mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan.
 • Avustusta ei myönnetä kiinteisiin investointeihin.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Avustukset ilmoitetaan haettaviksi vapaa-ajan lautakunnan määräämällä tavalla. Jokainen avustus haetaan erillisellä avustuslomakkeella.

Avustushakemukseen liitetään:

 • Selkeä kuvaus avustettavasta toiminnasta ja sen kuluista ja tuloista.
 • Selvitys siitä, mitä muita avustuksia toimintaan on saatu tai haettu.
 • Jos hakija on hakenut muuta avustusta Kaarinan kaupungilta, on projektin osalta tehtävä erillinen taloussuunnitelma.

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN

Avustus maksetaan jälkikäteen taloussuunnitelman mukaisia kuitteja vastaan. Avustus on haettava ennen kulujen syntymistä. Myönnettyä avustussummaa ei maksatusvaiheessa ylitetä.