Tarkenna hakua

Genius loci

Genius loci on toteutettu osaksi kirjaston ja sen käyttäjien arkea. Yksinkertaisesta ulkoasustaan huolimatta teos ei ole omaksuttavissa hetkessä vaan se avautuu toistuvien kohtaamisten myötä eri säissä, eri vuodenaikoina ja useiden vuosien kuluessa.

Genius loci on Kaarina-talon kirjastoon toteutettu generatiivinen, reaaliaikainen runoteos, jonka nimi viittaa paikkaa suojelevaan henkeen, suomalaisittain haltijaan.Genius loci käsite on myöhemmin laajentunut merkitsemään erityisesti arkkitehtonisen tilan yleistä tunnelmaa. Tulkinnassamme paikan henki olennoi ja ilmaisee rakennuksen, sitä ympäröivän paikallissään, planeetaarisen ilmakehän sekä maan ulkopuolisten kosmisten voimien ykseyttä.

Teoksen pyöreä muoto viittaa samanaikaisesti sekä haltijan sieluun antavaan ikkunaan että omaan planeettaamme, taivaankappaleisiin ja niiden kiertoratoihin. Genius locin verkkokalvoila seuraamme niin ikään pyöreistä hiukkasista muodostuvaa, jatkuvassa liikkeessä olevaa kenttää, jossa runoteksti elää koko ajan tiivistyen ja hajaantuen.

Teoksen luettavuus perustuu tilallisuudelle: läheltä katsottuna korostuu hiukkasten liike, kauempaa hahmottuu teksti. Teos toteuttaa IC-98:n ajatusta julkisesta taideteoksesta pitkäkestoisena prosessina ja eräänlaisena arjen käyttöliittymänä, jossa teos muokkautuu osaksi elämää ja arkkitehtuuria sen sijaan, että tyytyisi vain koristelemaan ympäristöään.

Luontoruno elää sään mukaan

Matemaattisen tarkkaan ympyrämuotoon kirjoitettu mekaaninen ja haikumainen luontoruno muuntuu sään mukana. Runogeneraattori on kytketty rakennuksen katolle asennettuun sääasemaan, jolloin runo reagoi reaaliaikaisesti tuulen, sateen ja lämpötilan muutoksiin. Näin säkeet ja sanat vaihtuvat ja muuntuvat toisikseen, ja generaattorin kirjoittama teksti muodostaa lähes loputtomasti erilaisia permutaatioita.

Tämä jatkuvasti muuntuva luontoruno hallitsee teosta enimmän aikaa. Kerran päivässä sen kuitenkin katkaisee Kaarina-talon sähkökaavioon perustuvaa algoritmia seuraten ihmisten maailmaa eli kulttuuria kuvaava runo. Tällöin myös teoksen lukusuunta kääntyy. Ylhäältä alas luettava runo rakentuu utopia- ja dystopiakirjallisuuden klassikoista poimituista sanoista, jotka muodostavat kuin oraakkelin suusta tulevia jatkuvaa tulkintaa vaativia ennustuksia. Nämä pakenevaa nykyhetkeä haarukoivat runot syntyvät sääaseman oman ennusteen perusteella.

Hiukkasten väri muuttuu

Teoksen hiukkasten väri muuttuu 24 tunnin kierrolla näkyvän valon spektrin mukaisesti violetin lyhyistä punaisen pitkiin aallonpituuksiin. Värin ajoittainen heikkeneminen tietyillä aallonpituuksilla perustuu maapallon transmissiospektriin, joka kuvaa ilmakehän koostumusta avaruudesta käsin nähtynä. Koska jokainen aine taittaa valoa eri tavalla, voidaan minkä tahansa taivaankappaleen atmosfääri määrittää vertaamalla sen heijastusta kokonaiseen spektriin.

Teoksen pyöreän piirin sisällä elävästä partikkelikentästä tulee näin tyylitelty muotokuva maapallosta ja sen elämää ylläpitävästä ilmakehästä. Transmissiospektri liittää paikallissään globaaliin atmosfääriin siinä missä runous liittää sen globaaliin noosfääriin.

Paikallisesta maailmanlaajuiseen

Vallitsevan säätilan ja sääennusteen sekä maapallon ilmakehän kuvauksen lisäksi teos ilmaisee myös tiettyjä maapallon pyörimisliikkeeseen ja aurinkokunnan kiertoratoihin liittyviä harvemmin toistuvia kalenteritapahtumia seuraavan sadan vuoden aikana (2018–2118). Näin teos kurottaa eri aikarytmeissä (minuutit, tunnit, vuorokaudet, vuodet, vuosikymmenet) paikallisesta maailmanlaajuiseen, erityisestä yleiseen.

Genius loci hengittää Kaarinan ilmaa tässä ja nyt, puhuu meidän kielellämme, elää koneessa, ennustaa tulevaisuutta, laajenee kohti planetaarista, on kytköksissä kosmiseen. Toisin sanoen paikan henki toimii Kaarinassa ajan, luonnon, ihmisen ja kosmoksen välittäjänä.

Teksti: Patrik Söderlund

Teostieto:

IC-98 & Mikael Brygger ja Henriikka Tavi
Genius loci
2018
generatiivinen reaaliaikainen videoinstallaatio (sääasema, tietokone, runogeneraattori, kalenteri, kello)
halkaisija 350 cm
Kaarina-talo, Kaarina, Finland

Konsepti, taiteellinen ohjaus ja tuotanto: IC-98 (Patrik Söderlund & Visa Suonpää)
Runous ja runogeneraattori suunnitteltu: Mikael Brygger ja Henriikka Tavi
Ohjelmointi: OiOi
Kirjasimen suunnittelu: Nilas Ekholm
Tieteellinen neuvonantaja: Anu-Maija Sundström/Ilmatieteen laitos
Valkokankaan ja kehyksen valmistus: Osratec Oy