Tarkenna hakua

Usein kysytyt kysymykset


Olen julkaissut runoja omakustanteena, voinko osallistua kilpailuun?

Omakustanteen ja julkaisun raja on hämärtynyt erilaisten uusien julkaisutapojen myötä. Runo-Kaarina on suunnattu esikoiskokoelmille, joten olemme joutuneet vetämään rajan johonkin. Jos löydät kirjasi Suomen kansallisbibliografia Fennicasta, pidämme sitä julkaistuna etkä voi osallistua kilpailuun.

Olen julkaissut muuta kirjallisuutta kuin runoja, voinko osallistua kilpailuun?

Proosateosten julkaisu ei ole este kilpailuun osallistumiselle, ei myöskään osallistuminen antologioihin.

Voinko osallistua runoilla, jotka on julkaistu esimerkiksi lehdessä, internetissä tai antologiassa?

Osa kilpailurunoistasi on voitu julkaista aiemmin. Kyse on kokoelmakilpailusta, joten yksittäisten muualla käytettyjen runojen toistaminen osana uutta kokonaisuutta ei ole este. Tavoitteemme on kuitenkin se, että raatilaiset eivät tunnistaisi kilpailijoita. Suuri määrä muualla julkaistuja runoja voi vaarantaa tämän.

Pyydätte runot erillisillä papereilla. Voiko samalla paperilla olla useita runoja?

Raadin on tärkeä erottaa yksittäiset runot toisistaan. Samoin runon kuuluminen usean runon muodostamaan sikermään tai muuhun kokonaisuuteen vaikuttaa tekstin tulkintaan. Useiden yksittäisten runojen laittaminen samalle sivulle voi siis hankaloittaa kokonaisuuden arvioimista.

Mitä fontia ja riviväliä kannattaa käyttää?

Voittava kokoelma ei sellaisenaan päädy painettavaksi vaan sitä toimitetaan yhdessä kirjoittajan kanssa. Siksi tekstinkäsittelyn yksityiskohdilla ei ole suurtakaan merkitystä. Kuvarunojen kohdalla on kuitenkin syytä tietää, että julkaistavan kokoelman sivukoko on noin puolikas A4-arkki.

Pitääkö sivut numeroida? Entä täytyykö kaikilla sivuilla mainita nimimerkki?

Sivunumerointi helpottaa raadin keskusteluja ja auttaa pitämään kokoelman runot haluamassasi järjestyksessä mutta välttämätöntä se ei ole. Nimimerkin kirjoittaminen jokaiselle sivulle ei ole välttämätöntä, etusivu sekä tietysti kilpailukuori riittää.

Pyydätte 50 - 100 runon kokoelmaa. Voinko osallistua pienemmällä määrällä?

Runojen määrä ei ole tärkein arviointikriteeri. Runoista täytyy muodostua ehyt kokoelma, joka painettuna on noin 60-80 sivua pitkä.

Voinko kuvittaa runokokoelmani?

Arvioimme runokokoelmat teksteinä. Kuvitus vaatii taitolta, painotekniikalta ja tekijänoikeuksien hallinnalta niin paljon lisätyötä, että emme toistaiseksi ole julkaisseet kuvitettuja kokoelmia.

Voiko kokoelmalla olla usempia kirjoittajia?

Periaatteessa kyllä. Emme julkaise kirjoittajaryhmien antologioita, mutta jos esimerkiksi työpari tekee yhdessä yhtenäisen runokokoelman, niin sääntömme eivät estä sen osallistumista. Yhteisen kokoelman kohdalla myös päätös osallistumisesta täytyy tehdä yhdessä.

Saanko raadilta palautetta käsikirjoituksestani?

Kaikkien käsikirjoitusten kommentointi ei valitettavasti ole mahdollista. Pyrimme kannustamaan osallistujia kertomalla heille, jos käsikirjoitus on saanut esiraadilta positiivisia mainintoja. Tätä varten yhteystietoihin on hyvä liittää toimiva sähköpostiosoite. Finaaliin yltäneille 5-10 osallistujalle lähetämme postitse tiedon. Finalisteja ei kuitenkaan laiteta paremmuusjärjestykseen eli toista sijaa ei jaeta. 

Olen lähettänyt käsikirjoitukseni myös kustantajalle ja toiseen kilpailuun. Mitä teen, jos se halutaan julkaista muualla?

Toivomme Sinun kertovan meille heti, jos kokoelmasi palkitaan toisessa kilpailussa tai jos joku kustantamo valmistelee sen julkaisemista. 

Voinko osallistua useammalla käsikirjoituksella?

Voit. Käytä eri nimimerkkejä eri kokoelmille.