Tarkenna hakua

Huolto- ja tapaamisoikeus

Avo- tai avioerotilanteessa vanhempien tulee laatia sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan vanhemmille yhteisesti tai jommallekummalle vanhemmista yksinään. Lisäksi vanhempien tulee sopia siitä, kumman vanhempansa luona lapsi asuu. Myös silloin, kun lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona, on asuminen kirjattava heistä toisen luo.

Sopimuksella tapaamisoikeudesta määritellään se, millä tavoin lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja se on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983.)

Elleivät vanhemmat pääse keskenään sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta asia ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Aiemmin vahvistettuja sopimuksia tai tuomioistuimen päätöksiä voidaan muuttaa olosuhteiden muuttuessa. Kumpi tahansa vanhemmista voi varata ajan lastenvalvojalle sopimuksia koskevaan neuvotteluun. Mikäli lasta koskevan, voimassaolevan sopimuksen tai oikeuden päätöksen noudattaminen ei toteudu ja asian ratkaiseminen uudelleen neuvottelemalla on mahdotonta, on kummalla tahansa vanhemmista mahdollisuus hakea sopimuksen täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta.