Tarkenna hakua

Lastensuojelun sosiaalityö

Lastensuojelupalvelut on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua lasten arkeen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Lastensuojelussa työskentelee kymmenen sosiaalityöntekijää. 

Lastensuojeluilmoitukset ja kiireelliset lastensuojeluasiat ma-pe klo 8:30-15:30

puh. 050 314 6066

Virka-ajan ulkopuolella lastensuojelun akuuttityön hoitaa Turun sosiaalipäivystys. Yhteyden saa soittamalla p. 112.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät

  • Käsittelevät lastensuojeluilmoituksia ja arvioivat palvelujen tarvetta.
  • Tukevat perheitä arjessa ja kriiseissä tapaamalla sekä perheitä yhdessä että lapsia erikseen.
  • Sopivat työskentelystä yhdessä perheiden kanssa.
  • Tarjoavat tukitoimia  esim. perhetyötä, tukiperheitä ja -henkilöitä ja taloudellista tukea lasten harrastuksiin.
  • Lastensuojelun sosiaalityössä on tärkeää kuulla kaikkien perheenjäsenten mielipiteet, kunnioittaa perheiden omia toiveita ja näkemyksiä sekä saada erityisesti lasten kokemukset ja ajatukset esiin.
  • Tarvittaessa sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Postiosoite

PL 12, 20781 Kaarina