Tarkenna hakua

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö tukee 13-18 -vuotiaita nuoria ja heidän perheitään

Erityisnuorisotyö on ennen kaikkea sosiaalista vahvistamista ja kohdennettua nuorisotyötä. Erityisnuorisotyön tehtävänä on edistää nuoren psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä kohdentaa toimia silloin, kun tarve on suurempi.

Kohderyhmänä ovat 13–18-vuotiaat nuoret sekä heidän perheensä. Työmuotoja ovat yksilötyö, pienryhmätoiminta ja monialainen yhteistyö. Työskentely tapahtuu nuoren omissa kasvu- ja kehitysympäristöissä. Yksilöllisen tuen tarve on jokaisella asiakkaalla erilainen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi nuoren itsenäistymisen edistäminen sekä ohjaaminen harrastuksiin, koulutukseen tai työelämään. Tarpeen vaatiessa työtä tehdään monialaisissa työryhmissä nuori ja tämän huoltajat huomioiden.