Tarkenna hakua

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyöntekijä on koulussa toimiva nuoriso- ja kasvatusalan ammattilainen

Työskentely painottuu yläkouluikäisten nuorten yhteisöllisen hyvinvoinnin tukemiseen sekä nuorta kohtaavaan läsnäoloon koulun arjen keskellä. Työskentely on perinteisen opetustoiminnan ulkopuolista, ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen toimintaa, joka keskittyy yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen ja yksilöiden kasvun ja kehityksen tukemiseen.

Koulunuorisotyöntekijä osallistuu koulun leiri- ja retkitoimintaan, sekä tekee oppilaiden osallisuutta tukevaa yhteistyötä mm. tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen kanssa. Koulunuorisotyöntekijä on mukana yhtenä toimijana luokkaryhmien ja kouluyhteisön hyvää ilmapiiriä rakentavassa sekä kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä.

Nuorisotyön ammattilaisena koulunuorisotyöntekijä työskentelee oppilaan arjessa koulun ja vapaa-ajan rajapinnassa, tukien oppilaiden hyvinvointia myös koulupäivän ulkopuolella (mm. tavoitteelliset vertaisryhmät, verkkonuorisotyö ja yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa).

Koulunuorisotyöntekijä kuuluu koulun hyvinvointityöryhmään, osallistuu yksilöllisiin asiantuntijaryhmiin sekä tekee monialaista yhteistyötä koulun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön kanssa.

Jokaisella koulunuorisotyöntekijällä on oma työhuone koulun alueella.

Koulunuorisotyöntekijät:

Valkeavuori, Maria Ansamaa 050 3146 122, maria.ansamaa@kaarina.fi

Piispanlähde, Saara Silventoinen 050 314 6135, saara.silventoinen@kaarina.fi

Piikkiön yhtenäiskoulu, Taru Heikkilä 050 314 5307, taru.heikkila@kaarina.fi

Kotimäki, Santeri Jaakkola 050 3145334, santeri.jaakkola@kaarina.fi