Tarkenna hakua

Invapaikat

Kaarinan keskustassa on yleisten pysäköintipaikkojen lisäksi vammaisille autoilijoille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja eli invapaikkoja.

Kaarinan keskustan alueen invapaikat on esitetty invapaikkakartalla.

Invapaikoille saa pysäköidä vain vammaisen pysäköintiluvalla (=uudessa tieliikennelaissa liikkumisesteisen pysäköintitunnus).

Vammaisille autoilijoille tarkoitetut pysäköintipaikat on merkitty liikennemerkeillä ja/tai maalimerkinnöin (pyörätuolimerkinnällä) pysäköintiruudun kohdalle.

Invapaikat on suunniteltu normaalia leveämmiksi ja niistä on pyritty järjestämään esteetön kulku jalkakäytävälle. Poikkeuksena Kaarinassa on Oskarinkadun päässä Kaarina-talon edessä sijaitseva invapaikka, joka ei leveyden ja maalimerkintöjen osalta täytä invapaikan suunnitteluohjeita.

Vammaisen pysäköintiluvalla saa pysäköidä rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle yleiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu.

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään jalkakäytävällä, suojatiellä tai pyörätiellä eikä taksien tai linja-autojen pysäköintipaikoilla.

Yksityisillä piha-alueilla pysäköimiseen on vammaisen pysäköintiluvallakin erilliset määräykset.

Vammaisen pysäköintiluvan hakemisesta ja pysäköintiluvan käyttämisestä löytyy lisätietoa Traficomin tai Invalidiliiton sivuilta.

Invapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen kuuluu kaupungin Infrapalveluille. Lisätietoja invapaikkojen rakentamisesta antaa kaupungininsinööri Risto Saari, p. 050 373 2655.