Tarkenna hakua

Ajankohtaista

Kaarinan kaupunki myöntää avustuksia järjestäytyneiden yksityisteiden (= tiedot YKSITYISTIEREKISTERISSÄ)   kunnossapitoon ja perusparannukseen vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Vuoden 2019 avustusten hakemisesta ilmoitetaan Kaarina- ja Kunnallislehdessä helmikuussa (vk. 8) 

Hakemuksen voit tulostaa/tallentaa tältä sivulta ja palauttaa 22.3.2019 mennessä, joko postitse tai sähköpostilla. Hakemus on noudettavissa myös kaupungin palvelupisteistä.

Hakemuksia EI postiteta tiekunnille.

Yksityisteihin liittyviä asioita voit lähettää osoitteella:  Yksityistiet@kaarina.fi

Uuden yksityistielain mukaan (50 §) tiekunnan on huolehdittava, että tiekunnasta on ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen  YKSITYISTIEREKISTERIssä (89 §) sekä  kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (DIGIROAD) .

Myös järjestäytymättömien yksityisteiden on ilmoitettava tien tiedot Digiroad -järjestelmään. Tietoja käyttävät mm.pelastustoimi .

Maanmittauslaitos on tietoimituksia tekevä viranomainen.

Tiekuntien päätöksenteon laillisuusarviointia koskevat moitekanteet tehdään käräjäoikeuteen.


Myös valtiolta voi hakea avustusta yksityisteiden perusparannukseen, ei kunnossapitoon. Näitä avustuksia haetaan ELY-keskukselta. Tarkemmat ehdot löytyvät ELY-keskuksen sivuilta.

Suomen tieyhdistyksen sivuilta löytyy yksityisteihin liittyvää tietoa