Tarkenna hakua

Ajankohtaista:

Kuluvan vuoden 2020 yksityistieavustukset on haettavissa toimittamalla avustushakemus (linkki sivun laidassa, mobiililaitteilla  kohdassa Lisä- ja yhteystiedot) kaupungille maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä! Hakemus on noudettavissa myös kaupungin Palvelupisteistä.

Uuden yksityistielain mukaan (50 §) tiekunnan on huolehdittava, että tiekunnasta on ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen  YKSITYISTIEREKISTERIssä (89 §) sekä Väylän kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (DIGIROAD) .

Myös järjestäytymättömien yksityisteiden on ilmoitettava tien tiedot Digiroad -järjestelmään.

Maanmittauslaitos on tietoimituksia tekevä viranomainen.Tiekunnan päätöksen oikaisua haetaan ensin tiekunnalta (64 §) ja sen jälkeen moitekanne tiekunnan päätöstä vastaan on nostettava käräjäoikeudessa(65 §).

Yksityisteihin liittyviä asioita voit lähettää osoitteella:  Yksityistiet@kaarina.fi

Kaarinan kaupungille osoitetut tieosakasmaksut on lähetettävä toimittajakirjeen(linkkiohje) mukaisesti; tilaajatunnus on 1872.

Kaupunki ei vastaanota paperisia laskuja.

Myös valtiolta voi hakea avustusta yksityisteiden perusparannukseen, ei kunnossapitoon. Näitä avustuksia haetaan ELY-keskukselta. Tarkemmat ehdot löytyvät ELY-keskuksen sivuilta.

Suomen tieyhdistyksen sivuilta löytyy yksityisteihin liittyvää tietoa