Tarkenna hakua

Ajankohtaista

Kaarinan kaupunki myöntää avustuksia järjestäytyneiden yksityisteiden (= tiedot YKSITYISTIEREKISTERISSÄ)   kunnossapitoon ja perusparannukseen vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Vuoden 2019 avustusten hakemisesta ilmoitetaan Kaarina- ja Kunnallislehdessä helmikuussa (vk. 8) sekä kaupungin kotisivuilla.

Hakemuksen voit tulostaa/tallentaa tältä sivulta ja palauttaa 22.3.2019 mennessä, joko postitse tai sähköpostilla.

Hakemuksia EI postiteta tiekunnille.

Yksityisteihin liittyviä asioita voit lähettää osoitteella:  Yksityistiet@kaarina.fi

Uuden yksityistielain mukaan (50 §) tiekunnan on huolehdittava, että tiekunnasta on ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen  YKSITYISTIEREKISTERIssä (89 §) sekä  kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (DIGIROAD) .

Myös järjestäytymättömien yksityisteiden on ilmoitettava tien tiedot Digiroad -järjestelmään. Tietoja käyttävät mm.pelastustoimi .

Kuntien tielautakuntien tehtävät siirtyvät yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Asemakaava-alueella yksityistietoimituksen suorittaa kiinteistörekisterin pitäjä. Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee liikenneturvallisuuteen liittyvät rajoitukset (18 §) milloin asia ei tule ratkaistavaksi muusta syystä vireillä olevassa yksityistietoimituksessa. 


HUOM!     Alueelliset Yksityistiepäivät 2019,                         ilmoittaudu Suomen Tieyhdistyksen sivuilta (linkit -->)

Myös valtiolta voi hakea avustusta yksityisteiden perusparannukseen, ei kunnossapitoon. Näitä avustuksia haetaan ELY-keskukselta. Tarkemmat ehdot löytyvät ELY-keskuksen sivuilta.

Suomen tieyhdistyksen sivuilta löytyy yksityisteihin liittyvää tietoa esim. eri julkaisulinkkien kautta