Tarkenna hakua

Erityisryhmien toiminta-avustus

Kaarinan liikuntapalvelut myöntää erityisryhmien toiminta-avustusta, johon on jatkuva haku. Muista myös vuosittain jaettava vammais- ja erityisryhmien avustus liikuntatoimintaan.

ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN TOIMINTA–AVUSTUS

Avustus on tarkoitettu erityisryhmien (soveltavan) ryhmäliikuntatoiminnan kehittämiseksi sekä tukemiseksi Kaarinassa. Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on jokin pitkäaikaissairaus, vamma tai iän myötä tullut toimintarajoitteisuus ja sen vuoksi vaikeuksia harrastaa ja käyttää yleisiä liikunta-palveluita. Avustusta voi hakea myös integroidun ryhmän toiminnan tueksi. Avustusmuoto on otettu käyttöön syksyllä 2013.

Avustuksen hakeminen

  • Seura / yhdistys / järjestö on ensin yhteydessä liikuntapalveluiden erityisliikunnan suunnittelijaan ja kertoo ideastaan.

  • Avustusta voidaan hakea pitkin vuotta. 

  • Avustus myönnetään tapauskohtaisesti ja niitä maksetaan pääsääntöisesti budjettiin varatun määrärahan mukaisesti Liikuntapalvelujohtajan päätöksellä.

  • Avustus myönnetään Kaarinassa tapahtuvaan toimintaan, mutta järjestäjänä voi olla muukin kuin kaarinalainen urheiluseura, vammaisjärjestö tai yhdistys. 

  • Järjestetyn toiminnan tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaikille avointa toimintaa.

  • Avustusta voidaan hakea esim. ohjaajakuluihin, avustaja/ tulkkikuluihin, ohjaajakoulutusten kustannuksiin ja välinehankintoihin.

  • Avustusta haetaan tästä linkistä

Lisätietoja:
Erityisliikunnan suunnittelija Päivi Mecklin,
paivi.mecklin(@)kaarina.fi
(02) 588 4426 tai 050-373 2641
www.kaarina.fi/erityisliikunta