Tarkenna hakua

Esiopetus

Kaudella 2017-2018 esiopetus alkaa 15.8.2017 ja päättyy 31.5.2018.

Esiopetusta annetaan koulujen toiminta-aikoina klo 8.30-10.00 alkaen 20 tuntia viikossa. Tarkka päivittäinen toiminta-aika ilmoitetaan kussakin esiopetusyksikössä erikseen. Esiopetusta annetaan kaarinalaisissa päiväkodeissa. Piispanristin palvelualueen esiopetus on keskitetty Piispanlähteen päiväkotiin ja ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Hovirinnan koulun yhteydessä olevassa esiopetusyksikössä (S:t Karins svenska förskola).

Kauden 2018-2019 esiopetukseen tulee ilmoittautua viimeistään 14.2.2018.

Ensisijaisesti toivomme sähköistä ilmoittautumista. Esiopetukseen voi ilmoittautua myös jättämällä lomakkeen siihen esiopetusta antavaan päiväkotiin, johon ensisijaisesti haetaan (linkki oikeassa palstassa). Lomakkeita saa myös päiväkodeista, perhepäivähoidon ohjaajilta ja Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteistä.

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon tulee hakea samassa yhteydes-sä, kun esiopetukseen ilmoittaudutaan. Sähköisesti haettaessa tehdään kaksi erillistä hakemusta, päivähoito ja esiopetus. Paperilomakkeella (yksi lomake) annetaan tiedot sekä esiopetuksesta että päivähoidosta.

Täydentävää päivähoitoa koskevassa hakemuksessa tulee ottaa kantaa päivähoitotuntien määrään.

Esiopetukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mikäli lapsi jatkaa esioppilaana samassa päiväkodissa, jossa hän on päivähoidossa kevätkaudella 2018. Esiopetuksen järjestämisestä ja sitä täydentävästä päivähoidosta tiedotetaan erikseen kyseisessä yksikössä.

Päätökset lasten ottamisesta esiopetukseen postitetaan perheille viimeistään viikolla 11. Vahvistus esiopetuspaikan vastaanottamisesta tulee tehdä 4.4.2018 mennessä.

Esiopetus on perheille maksutonta. Esiopetuksen lisäksi järjestettävästä päivähoidosta peritään tulojen ja perheen koon perusteella määräytyvä maksu. Päivähoitotuntien määrä vaikuttaa myös maksuun.

Oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana, jos lapsi kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. Edellytyksenä on, että varhaiskasvatuksen johtaja on tehnyt päätöksen lapsen siirtämisestä 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin.

Mikäli lapsi on oikeutettu maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, on huoltajan täytettävä kuljetushakemus.