Tarkenna hakua

Musiikin opetus

Perusopetuksen 5-6. luokkien musiikkiluokat toimivat Hovirinnan koulun ja 3-4. ja 7-9. luokkien musiikkiluokat Valkeavuoren koulussa.

Lukuvuoden 2013-14 alusta musiikkiluokkien opetus on siirtynyt kokonaisuudessaan Valkeavuoren kouluun.

Perusopetuksessa alkanut musiikkiluokkatoiminta jatkuu Kaarinan lukiossa.

Musiikkiluokalle valitaan oppilaat 2. luokilta koko kaupungissa testillä, jossa selvitetään perusmusikaalisuus.

Musiikkiluokalle otetaan joka syksy enintään 30 oppilasta.  Musiikkiluokalla opiskellaan musiikkia enemmän kuin muilla luokilla eli 4 tuntia viikossa.  Luokan kokonaistuntimäärä pysyy kuitenkin samana kuin muilla luokilla.

Musiikkitunneilla opetetaan musiikin kuuntelun ja laulun lisäksi nuotinlukua ja kirjoitustaitoa (säveltapailu), musiikkitietoa (teoria ja historia), nokkahuilun soittoa ja kuorolaulua.

Musiikin ja Ilmaisun linja Kaarinan lukiossa  

Kaarinan lukiossa voi suorittaa opintokokonaisuuden ja lukiodiplomin musiikin ja musiikkiteatterin alalta.

Lisää tietoa asiasta lukion kotisivuilta.