Tarkenna hakua

Tietosuojarekisteri

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen

  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

  • avoimen informoinnin lisääminen

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Kaarinan kansalaisopistolla on käytössä kurssijärjestelmä jossa on kaksi erilaista henkilörekisteriä:

  • kurssilaisrekisteri
  • opettajarekisteri


Näiden rekisteriselosteet löydät Kaarinan kaupungin tietosuojaportaalista. Linkki alla.

Kaarinan kaupungin tietosuojaportaali >>

1 Kaarina_kansalaisopisto_aaltotunnus_vaaka_RGB.jpg