Tarkenna hakua

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

Oppimisen esteiden vähentämiseksi Kaarinan kouluissa on tavoitteena toimia ennen kuin oppilaan ongelmat pääsevät kasautumaan liian suureksi. Tämän toteutumiseksi kaikkien lasten kanssa työskentelevien ja kodin tulee tehdä yhteistyötä oppimisen esteiden voittamiseksi.
Lasten kanssa työtä tekevät mm. lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, koulujen opettajat ja erityisopettajat, koulukuraattorit ja –psykologit, aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaajat. Toimintatapoina ovat m. keskustelut, erilaiset testit ja oppilashuoltoryhmätyö.

Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tavoite

Oppimisen esteiden vähentämiseksi Kaarinan kouluissa:

 • toteutetaan varhaisen puuttumisen periaatetta

 • työskennellään tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa

 • lisätään varhaista puuttumista ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

 • toiminnassa painotetaan moniammatillista yhteistyötä

 • työskentelee riittävä määrä koulunkäyntiavustajia

 • luokkien oppilasmäärät pysyvät riittävän pieninä

 • lisätään yleisopetuksen opettajien valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa

 • kehitetään yleis- ja erityisopetuksen avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä

 • tiedonkulku ja yhteistyö sujuvat erityisesti oppilaan opiskelun nivelvaiheissa.

 Opetusmenetelmät ja työtavat

Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja – välineet sekä työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa.
Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne

 • virittävät halun oppia

 • ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen

 • ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet

 • aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti

 • edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista

 • kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja

 • tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista

 • edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista

 • kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten

 • auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen.

 • kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa

(Kaarinan perusopetuksen opetussuunnitelma)

Pyydä apua! - saat vastauksen seuraavana arkipäivänä

Pyydä apua!

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua perhevalmentajilta klikkaamalla viereistä Pyydä apua! -nappia. Apua voi pyytää myös nimettömänä ja vastauksen saat seuraavana arkipäivänä.