Tarkenna hakua

Digilaitteiden käytön vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin

Netti ja digitaaliset pelit voivat kiehtoa tai koukuttaa elämyksellisyytensä vuoksi perinteisiä medioita tehokkaammin.

 Nuori saattaa viihtyä pelikoneen tai netin parissa hyvinkin pitkiä aikoja. Peli-into saattaa ihmetyttää ja huolestuttaa vanhempia. Netti, pelaaminen ja median käyttö on monelle nuorelle tärkeä osa arkea, harrastuksia ja elämää, mutta nuorta on hyvä tukea itsesääntelyn sekä ajan- ja arjenhallinnan taidoissa myös median käytössä. Vanhemman on tärkeää osoittaa kiinnostusta ja tutustua yhdessä lapsensa kanssa lapselle merkitykselliseen digimaailmaan.

Joskus pelaaminen tai runsas netinkäyttö voi olla pakokeino arkielämästä. Koukuttuminen saattaa kieliä esimerkiksi koulukiusaamisesta tai masennuksesta. Nuori tarvitsee kuitenkin monenlaisia kohtaamisia sosiaalisten taitojensa kehittymiseen. Sosiaaliset tukiverkot ja arkiset ongelmanratkaisutaidot eivät kehity pelkästään netissä.

Median käytölle on vaikea antaa aikasuosituksia, sillä jokainen median käyttäjä on yksilöllinen. Median käyttö on yleensä kohdallaan, jos se ei mene muun elämän edelle eikä esimerkiksi vie aikaa nukkumiselta. Ellei näin ole, aikuisen pitää puuttua asiaan. Aikuisen tuki, selvät rajat ja nuoren oma motivaatio auttavat nuorta irrottautumaan liiallisesta pelien ja tietokoneen käytöstä

Lasten ja nuorten laitteiden käyttö on toistuvasti yhdistetty vähäisempään unen määrään ja myöhäisempään nukkumaanmenoaikaan. Onkin ehdotettu, että laitteiden käytön suurin uhka on niiden negatiivinen vaikutus uneen.

Median käyttö on syytä ottaa puheeksi, jos nuori

  • ei pysty hallitsemaan internetin käyttöään
  • muuttuu levottomaksi ja ärtyisäksi, jos laitteiden käyttö keskeytyy
  • unohtaa muut tehtävät ja aikataulut eikä pidä lainkaan koneelta taukoja
  • syö koneen äärellä
  • tuntee vieroitusoireita netin ulottumattomissa, esim. mökillä tai matkoilla
  • laiminlyö liikunnan, syömisen ja nukkumisen
  • laiminlyö ihmissuhteet, työn tai opiskelun pelaamisen tai netin käytön vuoksi.

Yksi addiktion selvä merkki on, jos lasta on vaikea saada pois pelimaailmasta tai hän on ärtynyt sen jälkeen. Vanhemman on keskusteltava lapsen kanssa ja pystyttävä sanomaan, että nyt riittää. Vaikka lapsi pelaisi vain puoli tuntia viikossa, mutta hänen mielensä askartelee koko ajan pelin parissa ja siinä, milloin hän saa pelata, on syytä pitää kokonaan taukoa. Tärkeää on myös noudattaa annettuja ikärajoja.