Tarkenna hakua

Arviointi

Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearvointiin.  

Perusopetuslain 22 §:n mukaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.


Arvioinnin perusteet ja kriteerit  on  yksityiskohtaisesti määritelty perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus.

Lukuvuositodistuksessa todetaan  oppilaan vuosiluokalta siirtyminen, vuosiluokalle jättäminen tai ehdollinen vuosiluokalle jättäminen. Lukuvuoden aikana voidaan antaa myös välitodistus, johon merkitään samat tiedot kuin lukuvuositodistukseen lukuun ottamatta luokalta siirtoa.