Tarkenna hakua

Kodin ja koulun yhteistyö

Kaarinan perusopetuksessa kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustehtävän, oppilaan oppimisen sekä oppilaan hyvinvoinnin ja oppilaan turvallisuuden tukeminen.

Yhteistyön  tavoitteet Kaarinassa


 • Koulu tiedottaa koulumaailmassa tapahtuvista pedagogisista muutoksista ja kehitystrendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista lasten koulunkäyntiin ja opiskeluun.
 • Koulun ja kodin yhteistyön periaatteet, tavoitteet, pelisäännöt ja toimintatavat sovitaan yhdessä, molempien osapuolten näkemyksiä kunnioittaen.
 • Koulu toimii yhteistyön käynnistäjänä ja tarjoaa vanhemmille mahdollisuuksia myös vanhempien keskinäisiin tapaamisiin.
 • Vanhemmilla on mahdollisuus perehtyä koulun opetussuunnitelmaan ja sen perusteisiin.

Kaarinan kaupungin perusopetuksessa toteutettavia kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat esim.

 •  vanhempainillat
 •  kehittämis- ja arviointikeskustelut
 •  leirikoulut ja opintoretket
 •  työpaikkakäynnit
 •  opettajan ja vanhempien välinen yhteydenpito (neuvottelut, viestit)
 •  teema- ja tapahtumapäivät
 • vanhempainyhdistystoiminta
 • juhlat jne…

Vanhempainyhdistykset

Lisää tietoa perusopetuksen kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä sekä vanhempainyhdistysten toiminnasta löytyy koulujen omilta kotisivuilta.

Pyydä apua! - saat vastauksen seuraavana arkipäivänä


Pyydä apua!

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua perhevalmentajilta klikkaamalla viereistä Pyydä apua! -nappia. Apua voi pyytää myös nimettömänä ja vastauksen saat seuraavana arkipäivänä.