Tarkenna hakua

Oppilaan ohjaus

Kaarinassa oppilaan ohjauksessa on keskeistä oppilaan henkilökohtainen ohjaaminen ja työelämätiedon lisääminen

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. 

Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tuetaan oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.

Oppilaan tavoitteet:

  • Oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
  • Oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • Oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksi-aan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa
  • Oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
  • Oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan
  • Saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa
  • Oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja vies-tintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia
  • Oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan
  • Saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa
  • Oppii hankkimaan tietoa yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen

Oppilaanohjausta annetaan  mm. luokkatunneilla, henkilökohtaisesti, pienryhmissä sekä työelämään ja jatkokoulutukseen tutustuttaessa.

Lisää tietoa  oppilaanohjauksesta löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta