Tarkenna hakua

Koti- ja laitosäänestys

Äänestäminen on mahdollista myös kotona ja laitoksissa.

Äänestäminen laitoksissa 

Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin ilmoittamana aikana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. Laitoksissa voivat äänestää niissä ympärivuorokautisessa hoidossa olevat henkilöt. 

Äänestäminen on mahdollista seuraavissa laitoksissa: 

Terveyskeskuksen sairaala, Kaarinakoti, Palvelutalo Värttinä, Hovirinnan palvelukeskus, Asumispalveluyksikkö Pirta, Omaishoidon tukikeskus Visiitti, Hoitokoti Littoinen (Esperi Care Oy), Piikkiökoti (sis. Palveluasunto Vanamon), Tupasvillan palvelutalo, Wanhustentalo Kotikumpu, Esperi Hoivakoti Oskar (Esperi Care Oy), Mainiokoti Katariina (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy), Emmin Kammari Oy, Villa Timantti (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy), V-S erityishuoltopiirin asumisyksikkö/Auranlaakson asumisyksikkö/Littoistenjärventie 308, Kaarinan Iina & Akseli koti (Yksityinen Sosiaalipalvelu Oy), Attendo Katarinanpuisto (Attendo Oy) ja Perhehoitokylä Säde. 

Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana kullekin erikseen ilmoitettavana aikana. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 kello 16.00 mennessä Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteistä, joissa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta  Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteisiin tai keskusvaalilautakunnan sihteerille Juuso Alatalolle puh. 050 310 0092. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kaarinan palvelupisteen osoite on Lautakunnankatu 1, Kaarina, puh. (02) 588 4010. Piikkiön palvelupisteen osoite on Hadvalantie 9, Piikkiö, puh. (02) 588 4020.