Tarkenna hakua

Hallintokantelu


Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino, mutta se on kuitenkin oikeusturvakeino, jota käyttämällä viranomaisen toiminta saadaan ylemmän saman toimialan viranomaisen, aluehallintoviraston sekä ylimpien laillisuusvalvojien eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tutkittavaksi. Hallintokantelun voi tehdä, jos katsoo kantelun kohteena olevan viranomaisen menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Kannella voi myös viranomaisen toimimattomuudesta ja tehtävien laiminlyönnistä.  

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Hallintokantelu tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti.  Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla hän pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto siitä, milloin arvostelun kohteena oleva menettely tai laiminlyönti on tapahtunut.