Tarkenna hakua

Henkilötietojen käsittely


Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sijaintitiedot, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Kaarinan kaupungilla on henkilötietojen käsittelylle aina oikeusperuste. Kun henkilö on asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioi kaupungin kanssa, kaupunki kerää hänestä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.  Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käytettyihin palveluihin perustuen.

Kaupungin palveluissa tiedot on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. Kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilöstöämme sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilötietoja käsittelevää henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä kyseistä tietoa. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä ja oikeuksia seurataan.