Tarkenna hakua

Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeuksia liittyen omiin henkilötietoihinsa ja niiden käsittelyyn. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot itselleen. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Oikeuksia sovelletaan eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

Henkilötietojen käsittely Kaarinan kaupungilla perustuu suurimmaksi osaksi lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä kaupunki näin ollen tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Joissakin palveluissa henkilötietojen käsittely kuitenkin perustuu kaupungille annettuun suostumukseen. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa.

Mikäli haluat tarkastella omia tietojasi, joita ei löydy sähköisistä palveluista, voit tehdä tarkastuspyynnön Kaarinan kaupungille käyttäen alla olevia lomakkeita.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeet