Tarkenna hakua

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta tuottaa kaupungin asukkaille hyvän asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön suunnittelemalla ja ohjaamalla alueiden rakentamista avoimesti ja tasapuolisesti. Lisäksi toiminnalla tarjotaan houkuttelevia tontteja asuntorakentamiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Kaupunkikehityslautakunta vastaa kaavoitukseen, kiinteistökauppaan, paikkatietoon, kiinteistönmuodostukseen sekä maastomittaukseen liittyvistä asioista. Kaupunkikehityslautakunnassa on 11 jäsentä. Lautakunta vastaa pääosin entistä kaavoitus- ja rakennuslautakuntaa. Rakennusvalvontaviranomaisena toimii nykyisin ympäristölautakunta.

Lautakunnan esittelijänä toimii kaupunginarkkitehti

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2019 kokous- sekä nähtäville asettamispäivät:

Kokouspäivä                         Pöytäkirja nähtävillä
23.1.                                    1.2.
13.2.                                    22.2.
6.3.                                      15.3.
27.3.                                    5.4.
17.4.                                    26.4.
8.5.                                      17.5. 
5.6.                                      14.6.
12.6.                                    20.6. 
21.8                                     30.8.
18.9.                                    27.9.
2.10.                                    11.10.
23.10.                                  1.11.
13.11.                                  22.11.
4.12.                                    13.12.