Tarkenna hakua

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kuntavaalien järjestämisestä ja tarvittavasta päätöksenteosta kuntatasolla.

Keskusvaalilautakunnassa on 5 varsinaista jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 5.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät on määrätty vaalilaissa.

Lautakunnan esittelijänä toimii hallinnon asiantuntija.