Tarkenna hakua

Lautakunnat

Kaupunginvaltuusto valitsee toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kaarinan kaupungissa toimivat seuraavat lautakunnat 1.6.2017-31.5.2021:

  • henkilöstölautakunta
  • kaupunkikehityslautakunta
  • keskusvaalilautakunta
  • sivistyslautakunta
  • sosiaali- ja terveyslautakunta 
  • tarkastuslautakunta
  • tekninen lautakunta
  • vapaa-ajan lautakunta
  • ympäristölautakunta   

Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisesta lainsäädännöstä ja tehtävistä. Yksityiskohtaisesti tehtävät ja toimivalta määritellään hallintosäännössä.

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, käytännössä noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin. Kokouksessa asiat käsitellään esityslistan pohjalta. Kokoukseen asiat valmistelee lautakunnan alaisen toimialan viranhaltijat ja ne esittelee lautakunnan alainen johtava viranhaltija. Sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.