Tarkenna hakua

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta myös seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta.

Lautakunta käsittelee asioita, jotka liittyvät mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämiseen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettaviin perusteisiin ja yleisiin ohjeisiin,  sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, taloussuunnitelmaesitykseen, määrärahojen käyttösuunnitelmiin ja investointiesityksiin.
Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu tiistaisin klo 17.

Kokouspäivät ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Päivä

Pöytäkirja nähtävillä

23.1.2018

1.2.2018

13.2.2018

22.2.2018

20.3.2018

29.3.2018

24.4.2018

3.5.2018

22.5.2018

31.5.2018

12.6.2018

21.6.2018

28.8.2018

6.9.2018

20.9.2018

28.9.2018

9.10.2018

18.10.2018

20.11.2018

29.11.2018

11.12.2018

20.12.2018