Tarkenna hakua

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta edistää ympäristönsuojelua ja valvoo erilaisia toimintoja siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävän kehityksen mukainen elinympäristö. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Lautakunnassa on 11 jäsentä ja sen tehtäväalueet ovat:

  • Ympäristönsuojelu
  • Rakennusvalvonta

Lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, kunnan leirintäalueviranomaisena, kunnan kemikaaliviranomaisena, maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä rakennusvalvontaviranomaisena.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöinsinööri ja johtava rakennustarkastaja.

Ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Kaarina-talossa klo 18.00, poikkeuksena 17.9., 8.10. ja 10.12. kokoukset pidetään Palvelutori Eerikissä, Puntarinkatu 2.

Lautakunnan vuoden 2019 kokouspäivät ja (nähtäville asettamispäivämäärät) ovat:

KokouspäiväNähtävillä
22.1.1.2.
12.2.22.2.
19.3.29.3.
14.5.
24.5. 
18.6.
28.6.
20.8.
30.8.
17.9.
27.9.
8.10.
18.10.
12.11.
22.11.
10.12.
20.12.