Tarkenna hakua

Avain hyvään Kaarina-henkeen

Kaarinan kaupungin luottamustehtävissä mahdollisesti ilmenevän häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittelyyn ja estämiseen on luotu oma toimintamallinsa - Avain hyvään Kaarina-henkeen. 

Epäasiallisen kohtelun selvittelyssä tärkeintä on puuttua asiaan välittömästi. Jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua luottamustehtävissäsi, ota tapahtunut puheeksi ja kerro kokemuksestasi mahdollisimman pian ko. henkilölle. Ellei tilanne korjaannu keskustelemalla, ota yhteyttä toimielimen puheenjohtajaan, jotta tämä voi ryhtyä asian selvittelyyn. 

Toimielimen puheenjohtajan tehtävänä on käydä läpi toimintamalli oman toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja vastaa myös siitä, että uudet luottamushenkilöt perehtyvät toimintamalliin.