Tarkenna hakua

Talousarvio

Kaarinan kaupunki laatii vuosittain talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi, jossa asetetaan kaupungin toiminnalle sitovia tavoitteita taloutta ja toimintaa ohjaamaan. Talousarvion laadinta perustuu kuntalakiin.

Talousarvio kuvaa kaupungin toimintaa ja kertoo suunnitellut kehityssuunnat. Kunnan tilinpäätös kertoo jälkikäteen, miten hyvin talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.