Tarkenna hakua

Vanhus- ja veteraanineuvosto

Kaupunginhallitus on asettanut vanhus- ja veteraanineuvoston ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021. Vanhus- ja veteraanineuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori. 

Tarkoitus

Kaarinan vanhus- ja veteraanineuvosto, jäljempänä neuvosto, on Kaarinan kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vanhus- ja veteraanineuvoston kokoukset 2020
5.2.
4.3.
15.4.
13.5.
9.9.
14.10.
11.11.
9.12.

Tehtävät

1. Osallistuu vanhuspalvelulain 5 § mukaisen suunnitelman (ikääntyneen väestön tukeminen) valmisteluun. Suunnitelma tarkistetaan valtuustokausittain.

2. Osallistuu vanhuspalvelulain 6 § mukaiseen arviointiin palveluiden riittävyydestä ja laadusta. Arviointi laaditaan vuosittain. 

3. Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta. 

4. Edistää viranomaisten, ikääntyvien kaarinalaisten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa, sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista julkiseen päätöksentekoon. 

5. Edistää ikääntyvien huomioonottamista eri hallinnon alojen toiminnassa ja päätöksenteossa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. 

6. Seuraa vanhusväestön tarpeita sekä edistää palvelujen, tukitoimien ja etuuksien kehittymistä kaupungin alueella. 

7. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa ja palvelujen järjestämisessä. 

8. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kaarinalaisia koskevissa asioissa. 

9. Seuraa veteraanien tarpeita ja vaikuttaa heidän palveluidensa saatavuuteen. 

10. Järjestää vuosittain veteraanipäivän juhlan ja valtakunnallisen vanhusten viikon tapahtumat. 

11. Tiedottaa käsittelemistään asioista. 

12. Valmistelee toimintasuunnitelman ja antaa toimintakertomuksen. 

13. Tekee yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa. 

14. Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.