Tarkenna hakua

Tervetuloa Kesämäen päiväkodin kotisivuille

Syksyllä 2019 Kesämäessä touhuaa 94 lasta, Kesämäen, Varsahaan, Hulkkion, Rauhalinnan, Veitenmäen ja Kuusiston alueilta. Päiväkoti on avoinna klo 6.30-17.00.

Kesämäen päiväkoti on lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista tukeva, erilaisuuden huomioiva päiväkoti.

Kesämäen päiväkodissa korostamme havainnointia ja dokumentointia, pienryhmätoimintaa sekä leikin keskeistä merkitystä. Pienryhmien avulla pystymme porrastamaan toimintaamme.

Pienryhmässä on lapselle aina tuttu aikuinen ja tutut kaverit. Pienryhmien aikataulujen porrastamisen avulla lapsen päivä on rauhallisempi, koska koko lapsiryhmä ei tee aina samoja asioita samaan aikaan, esim. ruokailemme ja ulkoilemme eri aikaan. Porrastuksella pystymme paremmin huomioimaan lapsen yksilölliset tarpeet.

Päiväkodissamme leikki on lasten pääasiallinen toimintamuoto ja keskeinen opetusmenetelmä. Tarjoamme lapsille tilaisuuden monipuoliseen leikkimiseen, sillä leikissä lapsen ajattelu ja muut taidot kehittyvät luonnollisella tavalla.

Kaarina kaupungin varhaiskasvatussuunitelma "Ilo kasvaa yhdessä toimien" löytyy varhaiskasvatuksen sivulta -> oikeasta palkista 

Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan Tiina Huhtalan sekä kiertävän toimintaterapeutin Pirjo Revon kanssa, heidän yhteystietonsa löydät täältä.

Huoltajat ovat tervetulleita ja toivottuja osallistumaan päiväkotimme arjen eri tilanteisiin omien mahdollisuuksien mukaan.