Tarkenna hakua

Pienryhmätoiminta

Porrastetut pienryhmät ovat lapsilähtöisen toimintamme kehityksen tulos.

Toimintatavassa pidämme tärkeänä

 • lapsen kohtaamista

 • lapsen mielipiteiden ja ajatusten esille tuloa
 • lapsen mahdollisuutta yksilölliseen oppimiseen
 • keskusteluja lasten ja aikuisten välillä
 • lapsen oman kulttuurin, kokemusten ja toiminnan kautta näkyvää oppimis- ja opettamisprosessi
 • lasten omaa aktiivisuutta, toiminnallisuutta, elämyksellisyyttä, leikkiä
 • havainnointia ja dokumentointia

Miten toteutamme?

 • Yhden lapsiryhmän lapset on jaettu vielä kahdesta kolmeen kiinteään pienryhmään
 • Pienryhmällä oma kasvattaja, joka toimii ryhmän kanssa, havainnoi ja dokumentoi toimintaa ja käy pienryhmänsä kasvatuskumppanuuskeskustelut
 • Pienryhmä toimii itsenäisesti lasten kiinnostuksen kohteiden perusteella ja opetussuunnitelmaa noudattaen.
 • Pienryhmien ruokailu- ja ulkoiluaikatauluja on porrastettu siten, että vältämme suurien ryhmien tuoman turhan hälinän ja tilanahtauden. Nukkujat ja lepäilijät löytävät oman rauhalliset soppensa päivälevon aikana. Myöskään melutaso ei nouse tiloissa häiritseväksi.
 • Tiimikohtaisesti pienryhmät kokoontuvat myös ajoittain yhteen erilaisissa toiminnoissa tai yhteistyötä tehdään yli tiimirajojen esim. eskarilaisten kanssa.

Miksi olemme halunneet tätä?

Pienryhmätoiminnalla ja porrastuksella saamme aikaan

 • kiireettömyyttä, rauhallisuutta
 • hyvän lapsituntemuksen, hyvän vuorovaikutuksen lapsen kanssa
 • lasten ajatusten ja kulttuurin esiintulon
 • yksilöllisen ja lapsen erityistarpeita huomioivan kasvatusilmapiirin
 • laadukkaan pedagogisen toiminnan
 • (leikki)tilojen monipuolisen käytön
 • koko pienryhmän ryhmäleikin
 • toimivan kasvatuskumppanuuden 

Mitä tämä meiltä vaatii?

 • ennakkoluulotonta kokeilumieltä uusien työtapojen opettelemisessa
 • hyvää ammattitaitoa, luottamusta omaan ja työtovereiden osaamiseen
 • kasvattajan täydellistä läsnäoloa ja sitoutumista
 • joustavuutta, yhteistyötaitoja, organisointikykyä
 • rohkeutta heittäytyä lapsilähtöiseen toimintaan