Tarkenna hakua

Det kompetenta barnet

I förskolan bemöter vi barn, föräldrar och varandra med respekt och skapar förståelse för människors lika värde.

Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla samt att erbjuda positiva erfarenheter och mångsidiga möten med andra barn och vuxna. Vi har få, men fasta regler vilket skapar trygghet för barnen. Andan i förskolan är varm, positiv, glad och hänsynsfull.

Vår syn på barnet är att hon eller han är tänkande, kompetent och en viktig person som har något att lära omvärlden och som själv vill lära. Arbetsmiljön är viktig för oss och vi vill att alla känner trivsel. Barn och pedagoger har roligt tillsammans, känner gemenskap och delaktighet.

Vi vill att alla barn får erfara den tillfredsställelse det ger att övervinna svårigheter, uppleva sig vara en tillgång och att göra framsteg.

Meningsfulla situationer i gott lärandeklimat ger grund för att fungera i en social omvärld.